خبرگزاری آريا – گزارش تصويري آريا از رونمايي کتاب ((پزشک پرواز))


گزارش تصويري آريا از رونمايي کتاب ((پزشک پرواز))

خبرگزاري آريا-آيين رونمايي از کتاب «پزشک پرواز» خاطرات «محمدتقي خرسندي آشتياني» با حضور «محسن مومني شريف» رئيس حوزه هنري، «ايرج فاضل» رئيس جامعه جراحان، «علي نوبخت» رئيس کميسيون بهداشت و درمان، «عليرضا مرندي» رئيس فرهنگستان علوم پزشکي، «ايرج حريرچي» قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت درمان و جمعي از هنرمندان در حوزه هنري برگزار شد.کتاب «پزشک پرواز» شامل خاطرات «محمدتقي خرسندي آشتياني» از دوران دفاع
مقدس است که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است. «فاطمه دهقان نيري»
اين کتاب را به نگارش در آورده است.

عکس:ميثم مه آبادي