خبرگزاری آريا – ارائه خدمات ۸۰ کلينيک سيار دندانپزشکي در مناطق محروم کشور


ارائه خدمات 80 کلينيک سيار دندانپزشکي در مناطق محروم کشور

خبرگزاري آريا- معاون اجتماعي وزارت بهداشت گفت: مشارکت هاي مردمي نقش مهمي در توسعه زيرساخت هاي سلامت و اجتماعي شدن نظام سلامت دارد و خوشبختانه در سالهاي اخير شاهد مشارکت گسترده مردم در حوزه سلامت بوده ايم.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر سيد محمد هادي ايازي اظهار داشت: خيرين در سال ۹۵، بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند که در ساخت بيمارستان، مرکز جامع خدمات سلامت، خانه بهداشت، پايگاه سلامت، دانشکده، خوابگاه هاي دانشجويي و همراه سراي بيماران هزينه شد.
وي با اشاره به راه اندازي سامانه ياس ۱۹۰ به منظور ساماندهي مشارکت هاي خيرين در تامين نيازهاي حوزه سلامت، گفت: خوشبختانه طرح نذر سلامت با مشارکت بالاي جامعه پزشکي آغاز شد و برخي پزشکان در طول هفته، ساعات يا روزهايي را براي ارائه خدمات رايگان به نيازمندان اختصاص مي دهند.
دکتر ايازي با بيان اينکه ۸۰ کلينيک سيار دندانپزشکي در مناطق محروم کشور حضور مي يابند و به ارائه خدمات دندانپزشکي به مردم اين مناطق مي پردازند، افزود: ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم ساکن در مناطق محروم و مرزي از اهداف مهم وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت است و بخشي از اين خدمات نيز مربوط به خدمات دندانپزشکي مي شود.
معاون اجتماعي وزارت بهداشت يادآور شد: تعداد خيرين و نيکوکاران در کشور بسيار زياد است و بايد ظرفيتي ايجاد کنيم تا عمل خيرخواهانه آنها در حوزه سلامت انجام شود.
وي ضمن تاکيد بر اهميت نقش سازمان هاي مردم نهاد حوزه سلامت در ارتقاي توانمندي هاي سلامت جامعه، گفت: سازمان هاي مردم نهاد حوزه سلامت، برنامه هاي آموزشي، اقدامات فرهنگساز براي اصلاح رفتار و کمک به سلامت مردم و در نهايت توانمند سازي مردم را در دستور کار خود قرار داده اند.
معاون اجتماعي وزارت بهداشت در پايان تعداد سازمان هاي مردم نهاد حوزه سلامت در کشور را ۶۸۰ سازمان عنوان کرد و افزود: اين سازمان هاي مردم نهاد در بيماري هاي مختلف به مردم و وزارت بهداشت کمک مي کنند به عنوان نمونه در حوزه بيماري سرطان، ۷۲ سازمان مردم نهاد فعال وجود دارد و شبکه ملي سازمان هاي مردم نهاد حوزه سلامت راه اندازي شده است.