خبرگزاری آريا – حمايت ۱۰۰ درصدي از کالاهاي ايراني صادراتي
وزير بهداشت در پايان سفر يک روزه به اراک عنوان کرد:

حمايت 100 درصدي از کالاهاي ايراني صادراتي

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت با بيان اينکه امروزه نياز به اعزام بيمار براي دريافت خدمات درماني به کشورهاي خارجي رفع شده است، گفت: روزانه بيش از ۵۰۰ بيمار خارجي براي دريافت خدمات پزشکي و درماني به ايران سفر مي کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر سيدحسن هاشمي شب گذشته در حاشيه جشنواره تجليل از خيرين سلامت بيمارستان آيت الله خوانساري اراک با بيان اينکه دستاورهاي حوزه پزشکي، بهداشت و درمان بيشترين سهم را در جهت خودباوري و کاهش وابستگي به کشورهاي خارجي داشته است، خاطرنشان کرد: در چند دهه اخير، دانش در حوزه پزشکي تا اندازه اي رشد کرد که نيازي به اعزام بيمار به خارج از کشور نبود، درحاليکه درگذشته، بسياري از بيماران ايراني براي دريافت خدمات درماني به کشورهايي نظير اسراييل و کشورهاي اروپايي و آمريکايي اعزام مي شدند.
دکتر هاشمي با بيان اينکه روزانه بيش از ۵۰۰ بيمار خارجي براي دريافت خدمات پزشکي و درماني به ايران سفر مي کنند، تصريح کرد: در بخش صنعت، داروسازي کشور پيشرفت هاي چشمگيري داشته است، البته صنايع کشور نياز به نوسازي دارند و حمايت بانک ها را مي طلبند و در اين زمينه بايد از بانک ها تشکر کنيم، چراکه زمينه حمايت هاي بانک ها از صنايع فراهم شده است.
وزير بهداشت درخصوص پيشرفت هايي که در حوزه تجهيزات پزشکي به وجود آمده است، گفت: در زمينه تجهيزات پزشکي، شرکت هاي دانش بنيان دستاوردهاي مهمي داشته اند، در طرح تحول سلامت نزديک به ۳ هزار ميليارد تومان از اين شرکت ها خريد شد و بخشي از توليدات اين شرکت ها هم راهي بازارهاي جهاني شده است، به طورکلي اين حوزه کارنامه قابل قبولي دارد.
دکتر هاشمي با بيان اينکه اميد ما به جوانان نخبه، دانشمندان و افرادي است که به وطن، باورهاي ديني و فرهنگي خود تعصب زيادي دارند، خاطرنشان کرد: با عزم راسخ دولت و مجلس در مورد ارتقاي خدمات بهداشتي و درماني، فرصت هاي بيشتري براي حمايت از کالاي ايراني فراهم مي شود، البته کالاي ايراني زماني حمايت مي شود که بتواند در تراز بين المللي در بازارهاي جهاني حاضر شود و رقيب ساير محصولات شود، از طرفي، نبايد براي کالاي ايراني رانت انحصاري ايجاد شود، رانت باعث نابودي کالاي ايراني مي شود، لذا کالاي ايراني بايد از کيفيت و قيمت مطلوبي برخوردار باشد.
وزير بهداشت اظهار داشت: ما از کالاهاي ايراني که در عرصه بين المللي صادرات داشته باشند به صورت ۱۰۰ درصدي حمايت خواهيم کرد، ساير کالاها نيز مورد حمايت هستند، اما راهکار رشد و پيشرفت شان، اين است که بتوانند با شرکت هاي بين المللي و خارجي برنامه مشترک طراحي کنند و از تجربيات آنها بياموزند.