خبرگزاری آريا – مصرف خودسرانه ريتالين عوارض رواني به همراه دارد


مصرف خودسرانه ريتالين عوارض رواني به همراه دارد

خبرگزاري آريا- معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با بيان اينکه مصرف ريتالين به بهانه امتحان توجيه علمي ندارد، به ايجاد عوارض جسماني و رواني ناشي از مصرف اين دارو تاکيد کرد و گفت: عدم تعادل روحي و رواني و حالات زودگذر عاطفي، از عوارض کوتاه مدت اين گونه مواد و داروها است.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از وبدا، علي اسدي درخصوص مصرف قرص ريتالين هشدار داد و گفت: داروي ريتالين، حتما بايد با تشخيص پزشک متخصص تجويز و مصرف شود.
وي با بيان اينکه اين دارو معمولا براي بيماراني که دچار نقص توجه و ADHD هستند، تجويز مي شود، خاطرنشان کرد: مصرف قرص ريتالين مانند تمام داروها، داراي عوارض است و اين عوارض در دانش آموزان و دانشجويان که در ايام امتحانات از دارو استفاده مي کنند، شديدتر است، چراکه ترک و مصرف ريتالين به تناوب، افراد را دچار اعتياد به مصرف آن مي کند.
اسدي با بيان اينکه دانش آموزان و دانشجويان نبايد به بهانه امتحان و افزايش هوشياري به مصرف دارو و موادي از اين قبيل، روي بياورند، خاطرنشان کرد: چنانچه دوز مصرف ريتالين کم و زياد شود، بر ابعاد جسماني و رواني فرد آسيب وارد مي کند، اينگونه داروها براي درمان اختلالات شديد توجه و تمرکز تجويز مي شود، بنابراين داراي ترکيبات قوي است، لذا مصرف و قطع خودسرانه آن به افسردگي و پرخاشگري فرد منجر مي شود، بنابراين مصرف ريتالين به بهانه امتحان توجيه علمي ندارد.
معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت بيان کرد: داروي ريتالين داراي عوارض کوتاه مدت و درازمدت است، اختلالات رواني، خلقي، رفتاري و تکانه‌ اي، انجام رفتارهاي بي ‌پروا و بي‌ محابا مانند رانندگي‌ هاي شبانه برخي جوانان در اتوبان ها، بي‌ توجهي به اطرافيان، سرخوشي، عدم تمرکز، پرش افکار، بي‌ خوابي که منجر به خستگي و خماري مي ‌شود، همچنين افسردگي پس از اتمام دوره مصرف، افکار پارانوئيد و سوء ظن نسبت به دوستان، اطرافيان و خانواده و پرخاشگري فيزيکي از مهمترين عوارض بلند مدت مصرف اين مواد است، همچنين عدم تعادل روحي و رواني و حالات زودگذر عاطفي از عوارض کوتاه مدت اين گونه مواد و داروها است.
وي درخصوص راهکارهاي مطالعه موثر در ايام امتحانات گفت: برخي از دانش آموزان و دانشجويان، در طول ترم، دروس و مطالب امتحاني را مطالعه نمي کنند و در شب امتحان به يکباره با حجم وسيعي از مطالب نخوانده روبرو مي شوند که اين پروسه اشتباهي است.
اسدي افزود: اين افراد بايد توجه داشته باشند که روش هاي مطالعه علمي استفاده کنند و در ابتدا به صورت کلي مطالعه اي داشته باشند، مطالب را  دسته بندي کنند و در مرحله بعد نکات کليدي را مرور کرده و حين مطالعه نيز يادداشت برداري کنند.
وي بر استراحت هاي چند دقيقه اي و کوتاه مابين مطالعه دروس تاکيد کرد و گفت: تغذيه مناسب و دوش آب ولرم مي تواند بر شادابي و کسب انرژي فرد براي داشتن تمرکز حين مطالعه تاثير زيادي داشته باشد.