خبرگزاری آريا – اجباري بودن غربالگري ژنتيکي زوجين در زمان ازدواج


اجباري بودن غربالگري ژنتيکي زوجين در زمان ازدواج

خبرگزاري آريا-رئيس اداره ژنتيک وزارت بهداشت: بر اساس قانون، غربالگري ژنتيکي زوجين در
زمان ازدواج،اجباري است تا افراد با آگاهي از موقعيت خود به ادامه روند
مراحل ازدواج اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت؛ دکتر اشرف سماوات افزود: خدمات ژنتيک زمان ازدواج در بستر طرح تحول سلامت به صورت يک راهبرد، سازماندهي و پارسال به همه دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي سراسر کشور ابلاغ شد و دانشگاه ها بر همين اساس به سرعت در حال گسترش پوشش خدمات ژنتيک در شهرهاي تحت پوشش خود هستند.
رئيس اداره ژنتيک وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي نقش مشاوره هاي ژنتيک را در گسترش پوشش خدمات ژنتيک زمان ازدواج، بسيار مهم و اساسي دانست و افزود: از سال ۱۳۹۰ به صورت مقدماتي و از سال ۱۳۹۴ به صورت جدي، تکميل زيرساخت هاي مورد نياز خدمات ژنتيک زمان ازدواج را در دانشگاه هاي علوم پزشکي آغاز کرديم و خوشبختانه مشاوره هاي ژنتيک که از دوران گذشته و از سال ۱۳۷۶ در کشور سازماندهي شده بود، براي اهداف بزرگ برنامه تحول نظام سلامت، دوباره سازماندهي شد.
وي گفت: وزارت بهداشت، خدمات ژنتيک شامل مشاوره و تشخيص ژنتيک را به صورت کمي و کيفي گسترش داده تا بتواند خدمات ژنتيک بسياري را که در بستر تحول سلامت ايجاد شده را حمايت کند. اعتقاد داريم که تا پايان برنامه ششم توسعه بايد بتوانيم به هدف مشخص شده در برنامه تحول سلامت و برنامه عملياتي دانشگاه هاي علوم پزشکي مبني بر کاهش ۵۰ درصدي بيماري هاي ژنتيک اولويت دار، دست پيدا کنيم تا در يک بازه زماني ۱۰ ساله، اين بيماري ها ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش پيدا کند.
رييس اداره ژنتيک وزارت بهداشت با بيان اينکه در زمان ازدواج، به زوجين خدمات ژنتيک ارائه مي شود، افزود: پوشش اين خدمات با سرعت در حال افزايش است و وزارت بهداشت در اين راستا، بر تقويت اين پوشش، نظارت دارد و آموزش هاي استانداردي را به صورت حضوري و غيرحضوري به دانشگاه هاي علوم پزشکي ارائه مي کند.
دکتر سماوات تأکيد کرد: هيچ گونه اجباري در انجام مشاوره هاي ژنتيک وجود ندارد، اما بر اساس قانون، غربالگري ژنتيکي زوجين در زمان ازدواج، اجباري است تا افراد ضمن آگاهي از موقعيت خود نسبت به ادامه روند مراحل ازدواج اقدام کنند، اما مشاوره هاي ژنتيک به صورت اختياري به افرادي ارائه مي شود که در غربالگري به آنها اطلاعات و آگاهي هاي لازم رسانده شده است.
وي يادآور شد: براي اينکه به ازدواج هاي مردم آسيب وارد نشود، به آنها اجازه مي دهيم که قبل از ازدواج يا پيش از بارداري، به مشاوره هاي ژنتيک مراجعه کنند. خوشبختانه در حال حاضر وضعيت ژنتيک قابل مقايسه با دهه هاي گذشته نيست و پيشرفت هاي قابل توجهي کرده است. زماني به خانواده ها مي گفتيم که شما راهي براي ازدواج و زندگي مشترک نداريد زيرا با مشکل ژنتيکي مواجه بودند، اما در حال حاضر، چندين راه را براي داشتن ازدواج و فرزند سالم به زوجين پيشنهاد مي شود که اين کمک و حمايت بزرگي براي آنها بوده و اگر خانواده اي بخواهد فرزند سالمي داشته باشد، مانعي براي آن وجود ندارد.
رييس اداره ژنتيک وزارت بهداشت درخصوص هزينه هاي خدمات ژنتيک و پوشش بيمه براي اين خدمات، گفت: تنها برخي از خدمات ژنتيک تحت پوشش بيمه قرار داشته و مابقي از اين شرايط برخوردار نيستند. البته در هيچ کجاي دنيا از جمله ايران، پوشش يکباره خدمات ژنتيک قابل انجام نيست و اين توقع بسيار زيادي است.
سماوات افزود: براي افزايش پوشش بيمه خدمات ژنتيک، ابتدا بايد اولويت ها را مشخص و از انجام آزمايش هاي بي مورد پرهيز کرده و به حداقل رسانيم تا بيمه ها از اين راه، منتفع شوند و منابع صرفه جويي شده را به پوشش خدمات مورد نياز بيماري هاي در اولويت، اختصاص دهند.
وي گفت: براساس ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت ملزم به غربالگري ژنتيکي در زمان ازدواج شده و درصورت نياز، بايد مشاوره هاي ژنتيک انجام شود. در اين راستا هزينه زوجين بي بضاعت توسط نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي تقبل مي شود، بنابراين افراد بي بضاعت نيز در اين زمينه حمايت خواهند شد.
رييس اداره ژنتيک وزارت بهداشت گفت: خيريه ها مي توانند بدون دخالت فني و با رعايت استانداردهاي وزارت بهداشت، خدمت، ارجاع و سطح بندي، به وزارت بهداشت و مردم در کاهش بيماري هاي ژنتيکي و معلوليت کمک کنند.
دکتر سماوات با بيان اينکه غربالگري ژنتيک زمان ازدواج، به تنهايي هرگز نمي تواند معلوليت ها را کاهش دهد، افزود: غربالگري هاي ژنتيک بايد در دوران مختلف زندگي مانند زمان ازدواج، حاملگي، نوزادي، کودکي و ميانسالي انجام شود تا بيماري هاي ژنتيکي کاهش پيدا کنند.