خبرگزاری آريا – اجتماعي شدن سلامت يکي از اصلي ترين حلقه هاي تامين سلامت جامعه است
در پيام وزير بهداشت به همايش آموزشي، توجيهي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت در مشهد عنوان شد:

اجتماعي شدن سلامت يکي از اصلي ترين حلقه هاي تامين سلامت جامعه است

خبرگزاري آريا- همايش آموزشي، توجيهي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت با قرائت پيام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي توسط رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر هاشمي در اين پيام، با بيان اينکه اجتماعي شدن سلامت يکي از اصلي ترين حلقه هاي تامين سلامت جامعه مي باشد، تاکيد کرد: تحقق اين امر، بدون مشارکت فراگير مردم در قالب کانون هاي محله محور( CBO )، در تعامل با سمن ها، خيريه ها، سازمان ها و دستگاه ها از طريق مجمع سلامت در سطوح محله تا استان و ملي محقق نخواهد شد.
وزير بهداشت در ادامه اين پيام تصريح کرد: توسعه زير ساختارهاي مشارکتي و مردمي فرصتي براي رصد مداوم آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت و تلاش در کاهش آن ها به مدد مددکاران و همچنين بهره برداري تمام ارکان وزارت بهداشت در راستاي خدمات رساني شايسته تر به مردم است.

متن پيام وزير بهداشت، بدين شرح است:
روسا و همکاران محترم دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي قطب خراسان رضوي/ شمالي/ جنوبي
در تعريف سازمان جهاني بهداشت آنگاه که از عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سخن به ميان مي آيد؛ نه تنها آن را به عنوان يکي از چهار رکن سلامت معرفي کنند، بلکه سهمي بيش از هفتاد درصد را به امر اجتماعي در حوزه سلامت اختصاص مي دهد.
جامعه دانشگاهي ما که با ايفاي نقش محوري در آموزش، مطالعه و تبيين راهکارهاي اصولي براي تامين سلامت آحاد جامعه تلاش و مجاهدت مي کنند، حتما به اين مهم که سهمي بيش از نصف را به خود اختصاص داده است بپردازند.
بدون شک، اجتماعي شدن سلامت يکي از اصلي ترين حلقه هاي تامين سلامت جامعه مي باشد و اين امر محقق نخواهد شد مگر با مشارکت فراگير مردم در قالب کانون هاي محله محور( CBO )، در تعامل با سمن ها، خيريه ها، سازمان ها و دستگاه ها از طريق مجمع سلامت در سطوح محله تا استان و ملي.
يقين دارم مشارکت هدفمند و مسئولانه اين سه رکن به هم پيوسته و موثر مي تواند سهم تعيين کننده اي در تقويت و پايداري طرح تحول نظام سلامت ايفا نمايد که بدون همکاري مدبرانه و مسئولانه روساي محترم دانشگاه ها و همه همکاران خدوم و متعهد مسير شکوفايي خود را به درستي طي نخواهد کرد.
حال که به مدد و همت همکاران پرتلاشم، معاونت اجتماعي به جايگاه شايسته اي در وزارت بهداشت دست يافته است، انتظار دارم اين حرکت توسعه مدار با حمايت و مداومت دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي در پرداختن به امر اجتماعي شدن سلامت با استفاده از تمام ظرفيت هاي نوين آموزشي و زبان هنر به بالندگي خود دست يابد.
توسعه زير ساختارهاي مشارکتي و مردمي فرصتي است براي رصد مداوم آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت و تلاش در کاهش آن ها به مدد مددکاران و همچنين بهره برداري تمام ارکان وزارت بهداشت در راستاي خدمات رساني شايسته تر به مردم، به ويژه انتظار دارم اين جريان از بيشترين حمايت و استقبال توسط همکارانم در شبکه بهداشت بهره مند گردد و همدلانه زمينه هم افزايي در ارتقاي سلامت را فراهم نمايند.
مطمئن هستم استمرار اين جريان در مشهد مقدس فصلي تازه را تجربه خواهد کرد، از ساحت قدسي امام هشتم(ع) توفيق در انجام خدمت براي همه شما عزيزان خواستارم.
گفتني است، همايش آموزشي، توجيهي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت در قطب ۹ دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور در مشهد با حضور روسا و معاونين اجتماعي دانشگاه‌ ها و دانشکده‌ هاي علوم پزشکي و مديران شبکه هاي بهداشت و درمان کلان منطقه ۹کشور، در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حال برگزاري است.