خبرگزاری آريا – امضاي ياداشت تفاهم همکاري ايران و سوريه در زمينه آموزش و تحقيقات علوم پزشکي
در ديدار معاون آموزشي وزارت بهداشت و وزير آموزش عالي سوريه انجام شد:

امضاي ياداشت تفاهم همکاري ايران و سوريه در زمينه آموزش و تحقيقات علوم پزشکي

خبرگزاري آريا- تفاهم نامه همکاري بين معاون آموزشي وزارت بهداشت کشورمان و وزير آموزش عالي سوريه به منظور گسترش همکاري ها در زمينه آموزش و تحقيقات علوم پزشکي منعقد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر باقر لاريجاني، معاون آموزشي وزارت بهداشت کشورمان در حاشيه بازديد از دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با دکتر عاطف النداف وزير آموزش عالي سوريه ديدار و تفاهم نامه همکاري دو کشور در زمينه آموزش و تحقيقات علوم پزشکي به امضا رسيد.  
دکتر لاريجاني هدف از انعقاد اين تفاهم را مبادله دانشجويان، محققان و اعضاي هيات علمي به منظور مشارکت در فعاليت هاي علمي و پزشکي دو کشور و همچنين تحکيم همکاري در زمينه هاي علوم پزشکي و آموزش دانشجويان برجسته و کارشناسان اعزامي در تخصص هاي دارو سازي و پزشکي عنوان کرد و گفت: در صدد هستيم تا در  توسعه موسسه ها و بيمارستان هاي آموزشي و دانشگاه هاي سوريه با اين کشور همکاري نماييم.
معاون آموزشي وزارت بهداشت، ادامه داد: کشور ما در حوزه آموزش پزشکي پيشرفت هاي خوبي داشته و دولت سوريه مي تواند متناسب با نيازهايي که در تخصص هاي مختلف دارد دانشجويان خود را براي تحصيل در مقاطع تکميلي علوم پزشکي در ايران بورسيه کند.
وي با اشاره به ساز و کارهاي لازم براي اجرايي شدن تفاهم نامه همکاري مشترک، تصريح کرد: کارگروه هاي آموزشي و پژوهشي که سالانه حداقل يک بار در هر کشور با يکديگر ديدار خواهند کرد، روندهاي برنامه را پايش و بررسي مي کنند.
دکتر لاريجاني فراهم شدن دسترسي طرفين به بانک هاي اطلاعاتي، مجلات، کتب و پايان نامه هاي علوم پزشکي را از ديگر مفاد تفاهم نامه منعقد شده ذکر کرد و يادآور شد: گروه هاي تحقيقاتي مشترک در زمينه هاي علمي مختلف تشکيل مي شود و به همين منظور بسترهاي لازم براي تبادل اساتيد دانشگاه ها و محققين فراهم مي آيد.
معاون آموزشي وزارت بهداشت، اظهار داشت: به منظور تحقق اين برنامه و نظارت بر اجراي آن، دو طرف كميته اي را تشکيل مي دهند تا ضمن نظارت مشترک،پيشنهادات لازم براي فراهم کردن حداکثر شرايط مناسب براي تحقق همکاري علمي بين دو کشور و تعيين اولويت هاي همکاري فراهم شود.  
گفتني است، دکتر عاطف النداف وزير آموزش عالي سوريه در بازديد از دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران ضمن تجليل از پيشرفت هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه علوم پزشکي ابراز اميدواري کرد با کمک اين کشور بتوانند حوزه علوم پزشکي را در کشور سوريه گسترش دهند.