خبرگزاری آريا – بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درماني استان قزوين


بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درماني استان قزوين

خبرگزاري آريا- معاون درمان وزارت بهداشت در سفر يک روزه خود به قزوين از مراکز درماني و همچنين کانون معلولين اين استان بازديد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر قاسم جان بابايي در سفر يک روزه خود به استان قزوين، از بخش هاي شيمي درماني و اورژانس مرکز آموزشي، درماني ولايت استان قزوين بازديد و نحوه ارائه خدمات به بيماران در اين مرکز را مورد بررسي قرار داد. وي همچنين از پروژه در حال ساخت راديوتراپي اين بيمارستان و روند پيشرفت آن نيز بازديد کرد.
براساس اين گزارش، دکتر جان بابايي همچنين از بخش هاي اتاق عمل، اورژانس، درمانگاه،NICU ،PICU  و شيمي درماني مرکز آموزشي، درماني قدس قزوين بازديد و روند پيشرفت ساختمان الحاقي در دست ساخت مرکز آموزشي درماني شهيد رجايي قزوين مورد بررسي قرار داد.  
گفتني است، معاون درمان وزارت بهداشت، در اين سفر، از مراکز آموزشي، درماني بوعلي و کوثر قزوين و همچنين کانون معلولين توانا در اين شهر بازديد کرد.