خبرگزاری آريا – معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم افتتاح مرکز جامع تکامل کودکان:


معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم افتتاح مرکز جامع تکامل کودکان:

خبرگزاري آريا- در مراکز جامع تکامل کودکان، اختلالات کودکان، شناسايي، پيشگيري و درمان مي شود تا در آينده هزينه هاي ميلياردي براي درمان بيماري آنها پرداخت نشود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم افتتاح مرکز جامع تکامل کودکان همايون در منطقه ۸ تهران، گفت: فرصت بسيار خوبي در وزارت بهداشت فراهم شده که تمام اجزاي سلامت را کنار هم قرار دهيم تا به اهداف اصلي دست يابيم.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر عليرضا رييسي با بيان اينکه با توجه به تغييرات رخ داده در حوزه سلامت، نيازمند تغييرات در برنامه ها هستيم، افزود: چنانچه در نظر داريمUHC  داشته باشيم، بايد در بدو امر، زيرساخت هاي PHC را تقويت کنيم.
دکتر رييسي با اشاره به اينکه شبکه بهداشت ايران در دنيا زبانزد است، اظهار داشت: نظام سلامت اجزاي مختلفي مثل سطح يک دارد، اما بايد توجه کرد که لزوما بايد تمام سطوح پيشگيري در کنار هم باشند. بايد به بحث هاي جديدي مثل سطح چهارِ پيشگيري که در ساليان اخير در دنيا مطرح شده است نيز، توجه داشته باشيم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه اضافه کرد: در مراکزي مثل اين مرکز که افتتاح شد، بايد کاري کنيم که معاونت بهداشت با ساير معاونت ها از جمله آموزش ارتباط پيدا کند.
دکتر رييسي با بيان اينکه طبق تفاهم نامه اي که دو معاونت بهداشت و آموزشي به امضا رسانده اند، معاونت آموزشي در هر دانشگاه حداقل دو مرکز جامع سلامت را مراکز آموزشي مي کند، تصريح کرد: اين خلاء بايد پر شود و آموزش پزشکي به فيلد بهداشت نزديک شود.
وي با اظهار خوشبيني نسبت به پذيرش کودکان و درمان اختلالات آنها در مراکز جامع تکامل کودکان، گفت: جمعيت تحت پوشش اين مراکز عمدتاً اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند، با اين وجود اين کودکان آينده درخشاني دارند و بهترين قشر تحصيل کرده جامعه را تشکيل مي دهند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، اظهار داشت: در اين مراکز اختلالات اين کودکان، شناسايي، پيشگيري و درمان مي شود تا در آينده هزينه هاي ميلياردي براي درمان بيماري آنها پرداخت نشود.
وي بيان کرد: کودکان از همين مراکز در آينده به مدارج علمي بالا خواهند رسيد.   
گفتني است، مرکز جامع تکامل کودکان همايون، يکي از مراکز هفت گانه جامع کودکان در تهران، اصفهان، تبريز و شيراز به شمار مي رود.