خبرگزاری آريا – کاهش هزينه‌ ها و اجراي راهنماهاي باليني نيازمند ايجاد بستر الکترونيک است


کاهش هزينه‌ ها و اجراي راهنماهاي باليني نيازمند ايجاد بستر الکترونيک است

خبرگزاري آريا- معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينکه کاهش هزينه‌ ها و اجراي راهنماهاي باليني نيازمند بستر الکترونيک است، گفت: بيمه‌ ها بايد با فراهم کردن بستر الکترونيک، راهنماهاي باليني را اجرا کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر قاسم جان بابايي درخصوص راهنماهاي باليني و نقش آن در کاهش هزينه‌ هاي نظام سلامت، اظهار داشت: کاهش هزينه‌ هاي نظام سلامت توسط راهنماهاي باليني و گايدلاين ‌ها در جهان اثبات شده، اما اين موضوع به تنهايي تضمين کننده کاهش هزينه‌ها نيست.
وي خاطرنشان کرد: کاهش هزينه‌ ها و اجراي راهنماهاي باليني نيازمند بستر الکترونيک است و به تدريج ايجاد مي ‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينکه بيمه‌ ها بايد با فراهم کردن بستر الکترونيک، راهنماهاي باليني را اجرا کنند، خاطرنشان کرد: تدوين راهنماهاي باليني بر عهده وزارت بهداشت و اجراي آن بر عهده سازمان‌هاي بيمه ‌گر است.
دکتر جان بابايي درخصوص نظارت و پايش بر اجراي راهنماهاي باليني تاکيد کرد: اگر کسي مخالف گايدلاين‌ ها عمل کند، بايد با او برخورد شود، در نتيجه اگر تمام اين موارد در کنار هم رعايت شود، مي‌ تواند به کاهش هزينه‌ هاي نظام سلامت و سازمان‌ هاي بيمه ‌گر کمک کند.