خبرگزاری آريا – نشست خبري معاونان دانشگاه همدان با اصحاب رسانه
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد؛

نشست خبري معاونان دانشگاه همدان با اصحاب رسانه

خبرگزاري آريا- نشست خبري معاونان دانشگاه همدان با اصحاب رسانه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، مدير نظارت بر دارو، فرآورده هاي بيولوژيک و مواد مخدر دانشگاه در اين نشست که با شعار قانونمندي خانواده، روشي موثر در پيشگيري از اعتياد در مرکز همايش هاي دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اينکه داروهاي مخدر تحت کنترل اداره دارو است در مورد نحوه توزيع و ميزان توزيع آن مطالبي بيان کرد.
دکتر مرضيه مساعد افزود: در بازديد از عطاريها نظارت خاصي در خصوص مبارزه با مواد مخدر مورد توجه است و موارد تخلف پيگيري مي‌شود.