خبرگزاری آريا – پايش متمرکز فرآيندهاي خريد دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي در سطح دانشگاه علوم پزشکي زاهدان


پايش متمرکز فرآيندهاي خريد دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي در سطح دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

خبرگزاري آريا- در سال جاري خريد دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي در سطح واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، بصورت متمرکز انجام مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايفدانا، در سال جاري خريد دارو، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي زاهدان با بيان اين مطلب تشريح کرد: بنا به دستور صريح رياست محترم دانشگاه و به منظور يکسان سازي و بهبود فرآيندهاي خريد در سطح واحدهاي تابعه، در سال جاري هرگونه خريد دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي، بصورت متمرکز و پس از تاييد درکميته تخصيص دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي دانشگاه انجام مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايفدانا، در سال جاري خريد دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي در سطح واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، بصورت متمرکز انجام مي شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي زاهدان با بيان اين مطلب تشريح کرد: بنا به دستور صريح رياست محترم دانشگاه و به منظور يکسان سازي و بهبود فرآيندهاي خريد در سطح واحدهاي تابعه، در سال جاري هرگونه خريد دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي، بصورت متمرکز و پس از تاييد درکميته تخصيص دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي دانشگاه انجام مي شود.
دبير کميته تخصيص دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي دانشگاه اظهار داشت: مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان غذا و دارو، بيمارستان هاي دولتي موظفند تجهيزات، ابزار و لوازم مصرفي پزشکي مورد نياز خود را تنها از طريق شرکت هاي ثبت شده در سامانه کشوري IMED و با قيمت اعلام شده در سامانه خريداري نمايند.
دکتر فرجيان درخصوص کميته تخصيص دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي گفت: اين کميته همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي زاهدان و با هدف ساماندهي و مديريت خريد دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي و حذف هزينه هاي اضافي تشکيل گرديده است.
وي افزود: از اقدامات ارزشمند اين کميته مي توان به کاهش چشمگير هزينه هاي مالي در زمينه خريد دارو، ابزار و لوازم مصرفي پزشکي، اصلاح و بهبود فرآيندهاي خريد در بيمارستان ها و افزايش تبادلات دارويي بين بيمارستان هاي تابعه و کاهش هدر رفت دارويي اشاره نمود.