خبرگزاری آريا – ۱۶ تير ماه ، روز ماليات


16 تير ماه ، روز ماليات

خبرگزاري آريا- ماليات، واژه‏اي عربي است که در زبان فارسي به معاني باج، خراج، ارتفاع، حاصل و محصول به‏کار مي‏رود. اين واژه جمع ماليه به معناي چيزي است که به دارايي و اموال تعلق دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايفدانا، ۱۶ تير ماه روز ملي ماليات و تا ۲۳ همين ماه به نام هفته ماليات نامگذاري شده است. ماليات در اصطلاح، سهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و براساس مقررات، شهروندان موظف‏اند از ثروت و درآمد خود، به‏منظور تامين هزينه‏هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي يا سياسي و اجتماعي کشور، به قدر توانايي خود به دولت بدهند تا دولت در هر موردي که مصلحت بداند، مصرف کند. به عبارت ديگر وجوهي که دولت براي تامين هزينه‌هاي خود از اشخاص اخذ مي‌کند ماليات ناميده مي‌شود مانند ماليات بر ارث، حق تمبر، ماليات بردرآمد املاک، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمد اتفاقي.
برنامه‌هاي مالياتي به‌عنوان يکي از ابزارهاي توسعه شمرده مي‌شود. در بسياري از کشورها، شهروند معادل ماليات‌دهنده است. تقريبا همه جاي دنيا براي هر فرد پذيرفته شده است که اگر در زندگي روزمره‌اش خدمتي دريافت مي‌کند، بايد هزينه‌اش را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بپردازد.
اکثر ماليات‌دهندگان تقريبا پذيرفته‌اند که چرا ماليات مي‌دهند. آنها در ازاي خدماتي که دريافت مي‌کنند با رغبت ماليات خود را پرداخت مي‌کنند و به همين دليل با کم‌کاري و اسراف در بودجه کشور به شدت برخورد مي‌کنند. ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي کشور دفاتر و سازمان‌هاي مرتبطي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت کامل تري به خود گرفت و سه نوع ماليات به نام‌هاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي‌شد. پس از تسلط اعراب به ايران، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملک کندري وزير طغرل مجددا به فارسي برگردانده شد. در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي رشد کرد و درآمد گمرکي به ماليات اضافه شد و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه کشور به واسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي اميرکبير گام‌هاي سودمندي برداشته و براي وصول، نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع شد.قبل از مشروطيت شاهان تمام درآمدها و عوايد کشور را در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي‌گرفت. با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولين کابينه قانوني تشکيل و ناصرالملک به‌عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني‌هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارايي با ۶ ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.