Tag Archives: اجراي

خبرگزاری آريا – ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت و اجراي حسابداري تعهدي، دو موفقيت دانشگاه هاي علوم پزشکي هستند


ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت و اجراي حسابداري تعهدي، دو موفقيت دانشگاه هاي علوم پزشکي هستند

خبرگزاري آريا- نماينده مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در مجلس گفت: بايد از ظرفيت هاي مردمي و غيردولتي در توسعه و اعتلاي  علوم و فناوري در دانشگاه ها استفاده شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر سيد جواد ساداتي نژاد در پانزدهمين همايش مديران فني دانشگاه هاي علوم پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي کاشان گفت: بايد تلاش خود را بر روي موضوع توسعه علم و فناوري در کشور و بسترسازي به منظور ارتقاي بيشتر مشارکت بخش غير دولتي معطوف کنيم.
وي با اشاره به لزوم درآمدزايي وزارت بهداشت گفت: ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و اجراي حسابداري تعهدي از عوامل موفقيت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور هستند.
دکتر ساداتي نژاد با نقدي به طرح آمايش سلامت شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارت بهداشت، بر ضرورت اصلاح سبک وزارت بهداشت در اين طرح آمايشي و منطقه بندي بخشي تاكيد كرد.
نماينده مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در مجلس در پايان با اشاره به سابقه تاريخي کاشان از نظر فرهنگ، هنر و تمدن، اين شهر را همپاي پايتخت هاي قبلي کشور نام برد.


خبرگزاری آريا – تسهيل و ارتقاي کيفي و کمي خدمات، مديريت هزينه ها، خريد راهبردي و اجراي گايدلاين‌ها از مهمترين برنامه هاي سال ۹۷


تسهيل و ارتقاي کيفي و کمي خدمات، مديريت هزينه ها، خريد راهبردي و اجراي گايدلاين‌ها از مهمترين برنامه هاي سال 97

خبرگزاري آريا- مدير عامل سازمان سلامت ايران، استقرار سازمان الکترونيک را مهمترين برنامه اين سازمان در سال جاري عنوان کرد و گفت: حذف بروکراسي، تسهيل در ارائه خدمات، مديريت هزينه و اجراي گايدلاين‌ها (راهنماهاي باليني) در گرو تحقق سازمان الکترونيک است.
به گزارش خبرگزاري آريا، مهندس طاهر موهبتي رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، مهمترين برنامه‌هاي اين سازمان در سال جاري را تشريح کرد و گفت: برنامه‌هاي سازمان بيمه سلامت ايران برگرفته از اسناد بالادستي، سند چشم‌انداز، احکام برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي کلي سلامت بوده که مهمترين آن استقرار سازمان الکترونيک است که اميدواريم در سال جاري گام هاي موثري برداريم.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: برابر قانون، کليه بخش‌هاي ارائه دهنده خدمت در حوزه سلامت اعم از دولتي، خصوصي و غير دولتي مکلف شدند که در زمان ارائه خدمت از پايگاه بيمه‌شدگان سازمان بيمه سلامت ايران استحقاق سنجي کنند. اين موضوع به مديريت هزينه و حذف دفترچه در بيمارستان هاي دولتي کمک قابل توجهي خواهد کرد.
وي به حذف دفترچه در بخش بستري نيز اشاره کرد و گفت: حذف دفترچه در اواخر سال ۹۶ در ۴ استان در بخش بستري ۱۲۰ بيمارستان در کشور آغاز شد. اميدواريم تا پايان ۶ ماهه اول سال ۹۷ اين موضوع در سراسر بيمارستان‌هاي دولتي با همت وزارت بهداشت، معاونت درمان و آي تي وزارت بهداشت شکل گيرد. البته ما در ابتداي راه هستيم و بايد به سمتي حرکت کنيم که الکترونيکي شدن خدمات را در بخش سرپايي نيز محقق کنيم.
مهندس موهبتي اجراي گايدلاين‌ها، راهنماهاي باليني و پروتکل هاي درمان به منظور خريد راهبردي را از ديگر اقدامات برشمرد و افزود: تلاش خواهيم کرد که در سال جاري بتوانيم همپوشاني را نيز برطرف کنيم. در حال حاضر بين اين سازمان و صندوق تامين اجتماعي حدود ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر همپوشاني وجود دارد. البته در اواخر سال ۹۶ با اقداماتي، از همپوشاني جديد جلوگيري شد و با الکترونيکي شدن و اتصالي که در پايگاه جمعيتي صورت گرفته، در هنگام صدور و تمديد دفترچه امکان همپوشاني به حداقل خواهد رسيد.


خبرگزاری آريا – تدوين و اجراي ۱۰۰ پروتکل در استان ها به منظور خريد خدمت در سال ۹۷/ اقداماتمان را بايد بر اساس قانون و اعتبارات انجام دهيم


تدوين و اجراي 100 پروتکل در استان ها به منظور خريد خدمت در سال 97/ اقداماتمان را بايد بر اساس قانون و اعتبارات انجام دهيم

خبرگزاري آريا- مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به اينکه سال آينده استان‌ها موظف هستند که پروتکل هاي خريد درمان را براساس راهنماي باليني انجام دهند، گفت:حتي اگر راهنماي باليني وجود نداشته باشد ما نبايد منتظر بمانيم و براين اساس ۱۰۰ پروتکل در اختيار استان ها قرار مي‌گيرد تا در چارچوب آن خريد خدمت انجام دهند.
به گزارش خبرگزاري آريا، مهندس طاهر موهبتي رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در اجلاس روساي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور به وضعيت منابع اين سازمان اشاره کرد و گفت؛ با مصوبه مجلس به منظور پرداخت مطالبات مراکز درماني، ٤ هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان از طريق اوراق به سازمان بيمه سلامت اختصاص داده خواهد شد که با در نظر گرفتن قدرت خريد، عملا اثر آن ٣ هزارو ٣٠٠ ميليارد تومان مي‌شود.
مهندس موهبتي تاکيد کرد: بودجه سازمان بيمه سلامت در سال آينده به هيچ وجه مناسب نيست. اين بودجه حتي نسبت به آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، نسبت به تخصيص و عملکرد تاخير جدي دارد.
مهندس موهبتي به تاثير دريافت حق بيمه در کسري سازمان اشاره کرد و گفت: درصد حق بيمه سازمان بايد به درستي تعريف شود. در حال حاضر در سازمان تامين اجتماعي ۹ درصد به عنوان حق بيمه درمان کسر مي شود و در بيمه سلامت اين عدد ۷ درصد است. اين در حالي است که حداقل دريافت کننده خدمات سازمان، ۸۵ درصد است که همين موضوع يکي از دلايل اصلي کسري منابع سازمان محسوب مي شود.
وي ادامه داد: لازم است به منظور مديريت منابع، آزمون وسع صورت گيرد تا مشخص شود که چه افرادي بايد از بيمه رايگان برخوردار شوند. يکي از اقداماتي که مي‌توان انجام داد اين است که با راه‌اندازي سايتي در کميته امداد امام خميني(رحمه الله عليه) بر روي دفترچه کساني که بايد به صورت رايگان تحت پوشش قرار گيرند، عنوان حمايتي يا کميته امداد درج شود. اين موضوع باعث مي‌شود که جمعيت کثيري از افرادي که به بهانه محروميت تحت پوشش بيمه رايگان قرار گرفته‌اند، کاهش يابند.
وي افزود: در صورتي که ۵۰ درصد از جمعيت تحت پوشش صندوق سازمان با پرداخت سرانه حق بيمه مشارکت مالي داشته باشند، حداقل ۱۰ هزار ميليارد تومان تزريق منابع صورت مي‌گيرد.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران تاکيد کرد: کاهش قيمت بسته خدمات درماني نبايد به صورت شعاري مطرح شود بلکه بايد در عمل اين اقدام را انجام دهيم. همچنين اجراي گايدلاين ها يکي از مواردي است که در زمينه مديريت هزينه بسيار به آن توصيه مي شود.
وي با تاکيد بر اين که ما نبايد بيشتر از منابع موجود سازمان هزينه کنيم؛ در غير اين صورت تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب شده و اعمال مجازات از سوي مرجع قضايي را در پي دارد.
وي ادامه داد: وزير بهداشت در سخنان خود تاکيد کرده‌اند که بيمه نبايد حتي يک ريال کسري داشته باشد. براي رسيدن به اين هدف بزرگ، بيمه به عنوان خريدار درمان و دانشگاه‌ها به عنوان ارائه دهنده بخش قابل توجهي از خدمات بايد همکاري و هم گامي داشته باشند در غير اين صورت هر دو دچار آسيب خواهند شد.راه سختي پيش رو داريم اما بايد براساس قانون و اعتباراتمان عمل کنيم.
مهندس موهبتي در پايان با اشاره به اينکه اين سازمان در سال ۹۷، ۹ هدف کلي را پيگيري خواهد کرد، گفت: خريد راهبردي خدمات سلامت و ايجاد خريدار واحد يکي از اقداماتي است که به طور جدي انجام خواهيم داد. ما بايد اهداف بالادستي از جمله خريد راهبردي، مشارکت در نظام استقرار نظام ارجاع، اجراي راهنماي باليني، پوشش اجباري همگاني، تامين منابع پايدار، افزايش کارايي ، استقرار کامل سامانه الکترونيک را به درستي اجرا کنيم.