Tag Archives: قدرداني

خبرگزاری آريا – قدرداني وزارت بهداشت از اقدامات ناجا در حوزه درماني/ پليس مسئول پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي نيست


قدرداني وزارت بهداشت از اقدامات ناجا در حوزه درماني/ پليس مسئول پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي نيست

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با قدرداني از عملکرد ناجا در حوزه درماني و همکاري با اين وزارتخانه تأکيد کرد: پليس مسئول پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي نيست و سياستگذاري دولت در اين حوزه مي تواند زحمت پليس را به حداقل برساند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه خبري پليس، دکتر “سيدحسن قاضي زاده هاشمي ” در بيست و پنجمين همايش سراسري مديران و روساي بهداشت، امداد و درمان ناجا با تقدير از همکاري مطلوب فرمانده ناجا سردار “حسين اشتري” با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي، اظهار داشت: از اينکه اين فرصت برايم فراهم شده تشکر مي کنم و از طرف دولت از عملکرد ناجا در حوزه درماني صميمانه قدرداني مي کنم.
وي افزود: همکاري هاي گسترده اي ميان ناجا و دولت به ويژه در حوزه خدمات درماني وجود دارد که بايد بگويم اين همکاري هاي مشترک در ماه هاي گذشته پررنگ تر شده است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به امضاي تفاهم نامه همکاري مشترک ميان پليس و وزارت بهداشت، عنوان کرد: بخش عمده اي از اين تفاهم نامه  به حقوق شهروندي و امنيت مردم به خصوص در حوزه بهداشت و درمان مربوط است.
اين مقام مسئول بيان کرد: بايد بگويم بسياري از مأموريت هاي وزارت بهداشت بدون کمک ناجا مغفول مي ماند و پليس در سال هاي اخير در حوزه اجتماعي و پيشگيري کمک شاياني به وزارت بهداشت و دولت کرده است.
دکتر قاضي زاده هاشمي خاطر نشان کرد: نيروي انتظامي مي تواند در کنترل و پيشگيري از بيماري ها به ويژه بيماري هاي مشترک دام و انسان و … کمک شاياني کند و کاهش حساسيت  و همکاري ها در اين حوزه مي تواند باعث اپيدمي هاي سراسري در کشور و ضربه به حوزه سلامت و اقتصاد شود.

دکتر قاضي زاده هاشمي افزود: تبادل اطلاعات در حوزه قاچاق دارو و تجهيزات پزشکي و مبارزه با قاچاقچيان اين عرصه، برخورد با شايعه پردازان حوزه پزشکي در فضاي مجازي و … از جمله همکاري هاي مشترک پليس و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.
اين مقام مسئول تأکيد کرد: پليس داراي مراکز درماني و آزمايشگاهي تخصصي و مطلوبي است و مي تواند خدمات خوبي ارائه کند هر چند ارائه خدمات درماني بر عهده وزارت بهداشت است.
دکتر قاضي زاده هاشمي اشاره کرد: راه اندازي يگان حفاظت از وزارت بهداشت نيز يکي از اقدامات مطلوب نيروي انتظامي بوده است.
وي با اشاره به اينکه طرح تحول سلامت؛ از برنامه هاي محوري دولت بوده و خوشبختانه به نحو مطلوبي در حال انجام و اجرا است هر چند اشکالاتي نيز در اين طرح بوده که رفع شده اما طرح تحول سلامت توانسته بخش اعظمي از نگراني هاي مردم را در حوزه سلامت کاهش دهد.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات ناجا در برخورد با سودجويان ارز عنوان کرد: امروز شاهديم که دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به کليه واردکنندگان دارو مي دهد ، بنابراين انتظار اين است که در بخش دارويي اقلام و محصولات افزايش نداشته باشند و بايد همه با هم همکاري کنيم که اين مسير به صورت خود به خود و خارج از فرآيند انتظامي و امنيتي حاصل شود؛ يعني اتحاديه ها نظارت داشته باشند تامردم در اين مسير آسيب نبينند و با سودجويان با قاطعيت برخورد شود.
دکتر قاضي زاده هاشمي در پايان عنوان کرد: لازم مي دانم از حساسيت و اقدامات ناجا در مواقع مختلف و همکاري با وزارت بهداشت تشکر و قدرداني کنم.


خبرگزاری آريا – قدرداني معاون بهداشت وزارت بهداشت از مصوبه نمايندگان مجلس براي کاهش مصرف مواد دخاني


قدرداني معاون بهداشت وزارت بهداشت از مصوبه نمايندگان مجلس براي کاهش مصرف مواد دخاني

خبرگزاري آريا- معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشکر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که به پيشنهاد کاهش مصرف مواد دخاني، راي دادند، اذعان داشت کماکان وضعيت ماليات محصولات دخاني فاصله زيادي باحدود توصيه شده سازمان جهاني بهداشت که ۷۵ درصد قيمت خرده فروشي است دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکترعليرضا رئيسي گفت: تصويب بند الحاقي ۷ تبصره ۶ لايحه بودجه ۹۷ که در اجراي بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق تنظيم برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۷۳ قانون برنامه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت نشان دهنده توجه نمايندگان محترم به اجراي قوانين وضع شده براي کاهش مصرف دخانيات و ارتقاي سلامت عمومي از اين طريق بود.
وي افزود: پيشنهاد اوليه تصويب شده در کميسيون تلفيق ۳۵۰ ريال به ازاي هر نخ توليد داخل و ۵۰۰ ريال واردات بود که با ابراز نگراني از زيان ديدن توليد داخل و از دست رفتن مشاغل مجددا مورد بازبيني قرار گرفت و تقليل يافت.
وي ادامه داد: اختلاف ارقام مالياتي بين انواع محصولات دخاني مصرفي در کشور موجب عدم کارايي سياست افزايش ماليات بر کاهش مصرف مي شود. اين تصميم که با هدف حمايت از توليد داخل گرفته شده است مانع افزايش موثر قيمت اين محصولات مي شود و کماکان توانايي خريد اين محصولات مرگ آور با حداقل هزينه ها و حداکثر تبعات وجود دارد.
معاون بهداشت بيان داشت: اين در حالي است که با راه اندازي کارخانجات توليد سيگار در کشور بهانه قاچاق از مدعيان اين موضوع گرفته شده است و وزارت صنعت مي توانست الزاماتي را براي سرمايه گذاران خارجي نسبت به ارتقاي شرکت داخلي جهت يکسان سازي سياست هاي کنترلي وضع کند.
دکتر رييسي ادامه داد: معضل ديگر بخش سلامت در اين زمينه افزايش بي رويه مصرف قليان در جامعه است که متاسفانه در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم کمترين ارقام براي تنباکوي آن در نظر گرفته شده است. با توجه به مطالعات بي شمار انجام شده در سطح بين الملل که موثرترين ابزار کنترل و کاهش مصرف دخانيات را اجراي موثر مداخلات مبتني بر قيمت از طريق افزايش ماليات اعلام کرده است، نياز به استمرار حمايت هاي دولت و مجلس براي افزايش ماليات اين محصولات وجود دارد.