Tag Archives: قزوين

خبرگزاری آريا – نشست آموزشي توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي قزوين براي کارمندان صدا و سيماي‌‌‌ ‌استان قزوين


نشست آموزشي توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي قزوين براي کارمندان صدا و سيماي‌‌‌ ‌استان قزوين

خبرگزاري آريا- نشست آموزشي توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي قزوين براي کارمندان صدا و سيماي‌‌‌ ‌استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از ايفدانا، نشست آموزشي توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي قزوين براي کارمندان صدا و سيماي‌‌‌ ‌استان برگزار شد.

دکتر عباس طالبيان مدير نظارت بر فرآورده هاي طبيعي ،سنتي و مکمل خبر داد:

کارشناسان اداره نظارت بر فرآورده هاي طبيعي ،سنتي و مکمل دکتر هستي پورنغز و مهندس رامش مهرآيين بهمراه کارشناس دارويي دکتر سپيده سيف اللهي در تاريخ ۱۳ تير ماه سال جاري در صدا و سيماي استان اقدام به برگزاري جلسه آموزشي جهت پرسنل اين اداره کردند. مدير نظارت بر فرآورده هاي طبيعي ،سنتي و مکمل بيان کرد :اين جلسه به منظور ارتقاي فرهنگ دارويي عموم مردم و ترويج فرهنگ صحيح مصرف دارو با حضور کارمندان صدا و سيماي استان قزوين برگزار شد. در اين جلسه  عناويني نظير سو مصرف داروها ، آمار مصرف آنتي بيوتيکها، داروهاي تزريقي در استان قزوين،مقاومت ميکروبي ، آشنايي با برچسب اصالت فرآورده هاي سلامت محور، و معرفي شماره ۱۹۰ مطرح گرديد. در خاتمه پوستر آشنايي با برچسب اصالت فرآورده هاي سلامت محور بين حاضرين توزيع گرديد و به سوالات حاضرين پاسخ داده شد.


خبرگزاری آريا – بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درماني استان قزوين


بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درماني استان قزوين

خبرگزاري آريا- معاون درمان وزارت بهداشت در سفر يک روزه خود به قزوين از مراکز درماني و همچنين کانون معلولين اين استان بازديد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر قاسم جان بابايي در سفر يک روزه خود به استان قزوين، از بخش هاي شيمي درماني و اورژانس مرکز آموزشي، درماني ولايت استان قزوين بازديد و نحوه ارائه خدمات به بيماران در اين مرکز را مورد بررسي قرار داد. وي همچنين از پروژه در حال ساخت راديوتراپي اين بيمارستان و روند پيشرفت آن نيز بازديد کرد.
براساس اين گزارش، دکتر جان بابايي همچنين از بخش هاي اتاق عمل، اورژانس، درمانگاه،NICU ،PICU  و شيمي درماني مرکز آموزشي، درماني قدس قزوين بازديد و روند پيشرفت ساختمان الحاقي در دست ساخت مرکز آموزشي درماني شهيد رجايي قزوين مورد بررسي قرار داد.  
گفتني است، معاون درمان وزارت بهداشت، در اين سفر، از مراکز آموزشي، درماني بوعلي و کوثر قزوين و همچنين کانون معلولين توانا در اين شهر بازديد کرد.