Tag Archives: پژوهشي

خبرگزاری آريا – تفاهم نامه احداث و تامين منابع مالي مرکز بزرگ آموزشي، پژوهشي، تشخيصي و درماني سرطان به امضا رسيد
با حضور وزير بهداشت و رييس سازمان انرژي اتمي:

تفاهم نامه احداث و تامين منابع مالي مرکز بزرگ آموزشي، پژوهشي، تشخيصي و درماني سرطان به امضا رسيد

خبرگزاري آريا- تفاهم نامه احداث و تامين منابع مالي مرکز بزرگ آموزشي، پژوهشي، تشخيصي و درماني سرطان با حضور وزير بهداشت و رييس سازمان انرژي اتمي به امضا رسيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، ساخت اين مرکزبا همکاري وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايران و شرکت بازرگاني انرژي نوين وابسته به سازمان انرژي اتمي انجام مي شود.
مرکز بزرگ آموزشي، پژوهشي، تشخيصي و درماني سرطان، پيشرفته ترين مرکز فوق تخصصي سرطان است که شامل آخرين دستاوردهاي پزشکي هسته اي، راديوتراپي و ژن درماني است و کليه مراحل غربالگري در مساحت ۴۰ هزار متر مربع انجام مي شود. همچنين اين مرکز شامل دو قسمت آموزشي، پژوهشي و درماني پژوهشي بوده و مجهز به ۳۵۰ تخت بستري است.
در اين مرکز، متخصصين رشته هاي علوم پايه و فوق تخصص هاي باليني به درمان سرطان پرداخته و دستياران علوم پايه و باليني نيز در اين مرکز آموزش مي بينند. همچنين علاوه بر وجود درمانگاه دندانپزشکي و اقدامات درماني در اين مرکز، دانشجويان دندانپزشکي نيز تحت آموزش قرار مي گيرند.
گفتني است در کنار اين مجتمع، ۲ دانشکده داروسازي و پرديس بين الملل ايران براي جذب دانشجويان بين الملل نيز در مساحت ۳۰ هزار متر مربع پيش بيني شده است. همچنين دو مجتمع خوابگاهي به مساحت ۲۰ هزار متر مربع نيز در اين مجتمع وجود دارد.


خبرگزاری آريا – پذيرش طرح هاي پيشنهادي پژوهشي مرتبط با نيروي انساني بخش سلامت/ مهلت ارسال پروپوزال ها تا ۱۰ اسفندماه ۹۶
سرپرست مرکز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد:

پذيرش طرح هاي پيشنهادي پژوهشي مرتبط با نيروي انساني بخش سلامت/ مهلت ارسال پروپوزال ها تا 10 اسفندماه 96

خبرگزاري آريا- سرپرست مرکز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت گفت: اين مرکز در راستاي اولويت هاي پژوهشي پنج ساله خود تا سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به رفع نيازهاي پژوهشي کاربردي مرتبط با سرمايه‌هاي انساني سلامت، آمادگي خود را براي پذيرش طرح هاي پيشنهادي اعلام مي کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر عليرضا ميرزاصادقي، سرپرست مرکز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت با بيان عناوين طرح هاي پژوهشي گفت: شناسايي عوامل موثر و راهکارهاي بهبود وضعيت توزيع نيروي انساني بخش سلامت، بررسي وضعيت تعادل جنسيتي نيروي انساني موجود و راهکارهاي ارتقاء آن، آينده پژوهي سيستم ارائه خدمات بخش سلامت کشور و تعيين شايستگي هاي مورد نياز منابع انساني سلامت، طراحي مدل ارزيابي عملکرد کارکنان هيات علمي(باليني و غير باليني) و غيرهيات علمي(بهداشتي، درماني و غيربهداشتي درماني) وزارت بهداشت، شناسايي عوامل موثر بر نظام پرداخت کارکنان براي مشاغل داراي اولويت وزارت بهداشت در سطوح مختلف ارائه خدمت و طراحي مدل هاي مناسب، عوامل موثر بر ماندگاري نيروي انساني متخصص در مناطق محروم و تدوين گزينه هاي سياستي کاربردي براي ارتقاي آن، آسيب شناسي وﺿﻌﯿﺖ فرهنگ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وزارت بهداشت و تعيين ساز و کارهاي ايجاد فرهنگ مطلوب سازماني، طراحي مدل جامع سنجش اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت ارائه شده به نيروي انساني، ارزيابي مقايسه اي کارايي و اثربخشي روش هاي مختلف تامين و بکارگيري منابع انساني مورد نياز وزارت بهداشت، بررسي جريانات ورودي و خروجي(وضعيت فعاليت و ميزان ريزش) نيروي کار سلامت در رشته هاي شغلي داراي اولويت و عوامل موثر بر آن، طراحي نظام ديده باني منابع انساني سلامت و تعيين ميزان سهم زماني معادل تمام وقتي(Full-Time Equivalent) پزشکان متخصص از عناوين طرح هاي پژوهشي است.
دکتر ميرزاصادقي همچنين در خصوص شرايط شرکت در فراخوان توضيح داد: طبق مصوبه شوراي عالي مرکز کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي شامل اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي و شرکت ها و موسسات دولتي و غيردولتي(خصوصي، تعاوني, مردم نهاد و خيريه) معتبر داخل و خارج از کشور مي توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اجراي طرح ها اقدام کنند.
وي ادامه داد: پروپوزال هاي پيشنهادي بايد در چارچوب شرح خدمات تعيين شده و بر اساس فرمت پروپوزال مرکز تدوين گردند. شرح خدمات مورد انتظار و فرم پيشنهاد طرح از سايت مرکز آدرس(CHHRRS.behdasht.gov.ir) قابل دريافت است.
دکتر ميرزاصادقي با بيان اينکه مهلت ارسال پروپوزال ها تا ۱۰ اسفندماه ۹۶ خواهد بود اضافه کرد: کليه پيشنهادهاي رسيده ابتدا از نظر تکميل بودن ارزيابي و سپس طبق روند تصويب طرح هاي پژوهشي مرکز پس از داوري توسط اعضاي هيات علمي در شوراي پژوهش مرکز قرار خواهند گرفت.
وي افزود: مبلغ درج شده در فراخوان حداکثر بودجه پيشنهادي است و هزينه ها بايد در شرح پيشنهاد طرح، توجيه گردند. در شرايط مساوي طرح هايي مصوب مي گردند که هزينه کمتري درخواست کرده باشند.
علاقه مندان شرکت در فراخوان در صورت نياز به توضيحات بيشتر با شماره ۸۱۴۵۳۴۲۲ سرکار خانم قاسمي تماس حاصل نمايند.


خبرگزاری آريا – انجمن ها، به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند
وزير بهداشت در نخستين همايش سالانه انجمن علمي روان درماني ايران:

انجمن ها، به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت با بيان اين که اميدوارم در دولت دوم دكتر روحاني استفاده بيشتري از نقش انجمن ها صورت گيرد، خاطرنشان كرد: در عين حال نيز از انجمن ها مي خواهيم منافع ملي و مشكلات مردم را مدنظر قرار دهند و به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند.
به گزارش خبرگزاري آريا، دكتر سيدحسن هاشمي در نخستين همايش سالانه انجمن علمي روان درماني ايران درخصوص نقش موثر انجمن ها گفت: هم در قانون اساسي اشاره شده و هم رييس جمهور بر استفاده از ظرفيت هاي مختلف جامعه براي دستيابي به تصميم مناسب و استفاده از خرد جمعي و مشاركت مردم در تصميم سازي ها و اجراي برنامه ها تاکيد دارد.
دكتر هاشمي با اشاره به آمار انجمن هاي علمي، ادامه داد: حدود ٢٠٠ انجمن در وزارت بهداشت و ٤٠٠ انجمن در وزارت علوم وجود دارد كه أكثريت آنها هم فعاليت ابتدائي دارند كه البته موضوعات آنها با مسايل جامعه بي ربط نيست و تعدادي از اين ۲۰۰ انجمن كه حدود ١٥٠ مجموعه را شامل مي شود، در وزارت بهداشت فعال هستند و اين فرصتي براي وزارتخانه است تا از اين ظرفيت ها حداكثر بهره را ببرد.
وزير بهداشت گفت: متاسفانه تاكنون ساز و كار مناسبي در وزارت بهداشت نداشتيم، يعني مجموعه اين ٢٠٠ انجمن را كه مي توانند بازوي علمي و پژوهشي باشند و حتي در حوزه هاي فني نقش مشورتي را در معاونت هاي مختلف و دانشگاه ها إيفا كنند، در مديريت چند كارشناس محدود شده است.
دكتر هاشمي توضيح داد؛ طبيعي است كه انجمن ها مهجور مانده اند و درعين حال نمي توانند نقش آفرين باشند به ويژه اينكه در برخي بخش ها هم كار دست كارشناساني است كه علاقه اي ندارند در كارشان مداخله اي صورت گيرد.
وزير بهداشت افزود؛ اينکه در حوزه تدوين برنامه ها، دارو و خدمات در آينده چگونه تصميم گيري مي شود، فقط به وزارت بهداشت مربوط نيست، بلكه به نقش آفريني انجمن ها نيز مربوط مي شود، البته اين اشكال هم وجود دارد كه خود ما هم در انجمن ها دچار رخوت و سستي شده ايم و انجمني نمي تواند ادعا كند كه ٤ يا ٥ برنامه ارائه داده است و مورد توجه قرار نگرفته است؛ در سطوح مديريتي هم منتظر مي مانيم تا مراجعه اي باشد و بعد در آن مراجعه اول، ببينيم نكات منفي چيست و بعد به عوامل اصلي توجه كنيم.

اميدوارم در دولت دوم دكتر روحاني استفاده بيشتري از نقش انجمن ها صورت گيرد
دكتر هاشمي با ابراز اميدواري بر توجه به نقش انجمنها در دولت دوم دكتر روحاني، خاطرنشان كرد: در عين حال نيز از انجمن ها مي خواهيم منافع ملي و مشكلات مردم را مدنظر قرار دهند و به جنبه هاي علمي و پژوهشي توجه كنند.
وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص هم پوشاني هاي رشته هاي روان درماني نيز گفت: ما در تراز علمي و استانداردهاي خود بايد افرادي را تربيت كنيم كه دوگانه عمل نكنند؛ آموزش، مهارت و عملكرد دوگانه، بيشتر جامعه را دچار مشكل مي كند و در اين حوزه هم، سازمان نظام روانشناسي بيش از يك سال و نيم است كه در عرصه مديريت بلاتكليف است.
دكتر هاشمي افزود: در حوزه آموزش هم به اين دوگانگي كه منشأ علمي هم ندارد، دامن زده شده و گسترش پيدا كرده است.
وزير بهداشت در توضيح راه حل مشكل كم توجهي به آموزش و دوگانه عمل كردن در حوزه سلامت روان گفت: بايد تصميم گيرندگان تصميم بگيرند اما متاسفانه هم در حوزه روان درماني و هم مديريت آموزش در اين بخش مسئولين مربوطه دچار ترديد هستند.
دكتر هاشمي ادامه داد: من به سهم خود تلاش كردم و درعين حال صبوري به خرج دادم اما فكر ميكنم چاره كار دست عقلاي اين رشته باشد.
وزير بهداشت تاکيد كرد: نبايد بين روانشناسي، روانپزشكي، وزارت بهداشت، وزارت علوم يا دانشگاه آزاد فاصله اي وجود داشته بأشد و به نظر بنده اگر انجمن ها حرف شان يكي باشد، مجريان تابع خواهند بود و در شرايطي كه از بالا نمي توان كاري كرد، خودشان دست به كار مي شوند.
دكتر هاشمي با اشاره به اينكه چون رشته روان درماني با سلامت مردم سروكار دارد، ساز و كار آن هم بايد در دستگاه سلامت ديده شود، بيان كرد: در مورد دانشگاه آزاد، آن بخشي كه از ما مجوز گرفتند، از امروز اختيار دست انجمن ها است و مي توانند ارزيابي کنند تا اگر اشكالي وجود دارد، در شوراي گسترش مطرح كنيم اما اشكال در آن بخشي است كه از وزارت علوم مجوز گرفته است و بايد گفت بخشي از آموزش در آن سيستم، بيمار است.
وزير بهداشت درخصوص ظرفيت دانشگاه آزاد و چرايي کاهش ظرفيت برخي از رشته هاي علوم پزشکي اين دانشگاه توضيح داد: در ابتداي دولت يازدهم ٢٨ هزار صندلي در دانشگاه آزاد مربوط به رشته هاي علوم پزشكي بود اما امروز به ٩ هزار کاهش پيدا کرده است، زيرا به كمك خود دانشگاه آزاد ارزيابي كرديم و صندلي هايي كه بيمار و استاد نداشت، تعطيل شد، مگر مي شود، كسي در رشته روانشناسي باليني آموزش ببيند اما با بيمار سروكار نداشته باشد؟ اين مسئله بيشتر خيانت است تا اينكه خدمت به كشور باشد. دكتر ولايتي كه رييس هيات امناي دانشگاه هستند، خودشان پزشك هستند و حتما گوش شنوا دارند، بنابراين با ايشان صحبت كنيد، قطعا مسئوليت پذير خواهند بود، و فقط به نقد اكتفا نكنيد بلكه با تشکيل جلسات کارشناسي و مراجعه، اشکالات را منتقل و با کمک همان مجموعه ها چالشهاي علمي را برطرف کنيد.